Прашалник за истражување на брендот Chery

Ви благодариме што го пополнивте овој прашалник

10. Рангирајте ги следните фактори врз основа на нивната важност за вас кога размислувате за SUV со средна големина (1 - најважен, 5 - најмалку важен):

Ви благодариме што одвоивте време да ја пополните оваа анкета! Информациите што ни ги дадовте ни значат многу.

Scroll to Top